Loading...

Kaan Kemal Öner

artist portfolio
About
Hakkımda

Kaan Kemal Öner

Fotoğraf sanatçısı Kaan Kemal Öner, insansızlaştırılmış doğa görünümlerine odaklanır. Geleneksel manzara görünümlerinden ayrılan bu çalışmalar, Öner’in çeşitli müdahaleleriyle yapıbozumuna uğratırılır. Chemigram, Fotopolimer Oyma, Kallitype ve Van Dyke baskı gibi geleneksel teknikleri ve metodları kullanarak doğa görünümleri üzerinde müdahalelelerde bulunur. Öner’in fotoğraflarında temsilin dışında konumlanan doğa görünümleri kimi zaman sanatçının temellük ettiği başka görünümlerle yeni anlamını bulur. Mimetik olmayan bu doğa görünümleri zaman zaman soyut bir forma sahip yeni anlamına bürünür.

Öner’in insansızlaştırılmış doğa görünümleri insan ve insan olmayanların doğa üzerindeki varlığını duyumsatarak, günümüzün toplumsal ve politik sorunlarını tartışmaya açar.

Kaan Kemal Öner
Kaan Kemal Öner
Atölyeler

Mordançage processing techniques

Tomas Hetmanek

Istanbul - 2022

Photopolymer Engraving printing techniques and application

Silvi Glattauer

Australia - 2021

Contemporary and traditional engraving and printing methods

Seçil Büyükkan

Istanbul - 2019

Platinum/Palladium print

Dr. Peter Moseley

U.K. - 2018

Traditional Darkroom, Advanced photography processes, various atelier workshops, photography practices

Tolga Ünsun

Istanbul - 2017

Kaan Kemal Öner
Kaan Kemal Öner
Sergiler

Hakîkate Doğuş

Metin: Uras Kızıl

2022

Sergi Yazısı
Kaan Kemal Öner
Fotoğraflar
İletişim